Posted on

Shri Ganesh Namavali – 108 Names

Shree Ganesh Namavali, 108 Names ॐ सुखनिधये नमः । ॐ सुराध्यक्षाय नमः । ॐ सुरारिघ्नाय नमः । ॐ महागणपतये नमः । ॐ मान्याय नमः । ॐ महाकालाय नमः । ॐ महाबलाय नमः । ॐ हेरम्बाय नमः । ॐ लम्बजठरायै नमः । ॐ ह्रस्व ग्रीवाय नमः ॥ 20 ॥

Read more